Umowa

Umowa serwisowo - materiałowa

Umowa serwisowo-materiałowa

Szczególnie interesującą i korzystną dla Klientów formą współpracy jest umowa serwisowo-materiałowa S+M. Podstawowym zobowiązaniem firmy Kseromax jest zapewnienie stałej wysokiej jakości wydruków oraz niezawodnej pracy urządzeń objętych umową S+M. W ramach umowy S+M zapewniamy pełną obsługę techniczną obejmującą przeglądy okresowe, regulacje i naprawy urządzeń oraz dostawy materiałów eksploatacyjnych i wymianę części zamiennych, w zamian za regularne miesięczne opłaty, obliczane na podstawie liczby wykonanych jednostronnych wydruków A4 według cennika umów S+M. Są to jedyne wydatki związane z eksploatacją kopiarki, drukarki czy faksu. Jedynym obowiązkiem Klienta jest comiesięczna informacja o stanie licznika wydruków.

Zawarcie umowy S+M daje następujące korzyści:

  • stała wysoka jakość wydruków,
  • przewidywalne, równomierne koszty,
  • brak niespodziewanych wydatków,
  • gwarancja przedłużona na czas trwania umowy,
  • regularne dostawy materiałów eksploatacyjnych,
  • systematyczne wymiany części zamiennych,
  • minimalny czas reakcji na wezwanie (priorytet dla Klientów S+M).

W przypadku podpisania umowy serwisowo-materiałowej możliwość otrzymania gwarancji nawet na okres 5 lat (przez cały czas trwania umowy S+M kopiarka objęta jest gwarancją) . Umowa S+M w systemie „koszt za kopię” obejmuje dostawy wszystkich materiałów eksploatacyjnych z wyjątkiem papieru.